Eigen weg ondersteuning en begeleiding
home -- workshops -- links -- contact


Voor iedereen is het van belang zijn of haar eigen levensweg te gaan.
Soms is er steun nodig. Het leven kan anders lopen dan gedroomd.
Bijvoorbeeld door psychische of andere problemen. Mensen kunnen een zwaar lot dragen. Voor kortere of langere tijd kan begeleiding nodig zijn.

Ik begeleid mensen vanuit hun eigen woning voor één of meer uren per week.
Samen kijken we waaruit de begeleiding kan bestaan.
Vaak gaat het om ondersteunende gesprekken en praktische begeleiding.
Op verzoek ga ik bijvoorbeeld mee naar een instelling of bereiden we samen zo’n bezoek voor.

Voor mensen met langdurige psychische problemen of een psychiatrische
achtergrond kan deze begeleiding mogelijk betaald worden via een
PersoonsGebondenBudget; informatie bij Steunpunt GGz: (030)236 9320.
Verder geef ik supervisie en (werk)begeleiding, ook bij reïntegratie en wachttijdoverbrugging.

Ik werk vanuit betrokkenheid, mijn levenservaring, mijn opleidingen (o.a. maatschappelijk werk) en vanuit werkervaringen (o.a. woonbegeleider bij begeleid zelfstandig wonen). Het systemisch werk van Bert Hellinger is een bron van inspiratie voor me. De praktijk is open voor iedereen en ik werk in en rondom Utrecht.


De weg loopt niet waar je 'm verwacht (loesje)